Adventkyrkan

Göteborgs Adventkyrka

Menu

18 november 2019 - Syra- basbalansen

Hur kan vi upprätthålla en god PH balans i kroppen? Vad bör vi ära? Vad sker när vi inte lyckas i det uppdraget?

Matdemonstrationen

Per visade oss hur vi kan tillaga en god PH-rätt, en gryta gjord på bl.a. broccoli, aubergine, tomat och zucchini. 
Sune berättade vilka häsloeffekter vi får av att äta dessa ingredienser.

 

Föreläsning - "Syra- basbalansen"

Lidija gav oss en god inblick i ämnet för dagen och berättade bl.a.:
- Vad pH-värde innebär och hur det kan mätas
- Vad som sker i kroppen respektive blodet mär vi äter mat som är sur- respektive basgörande
- Hur kroppen själv reglerar nivåerna till att ligga inom "det tillåtna"
- Vad som sker i cellerna
- Vilka sjukdomar som kan uppstå när obalans uppstår
- Vilka matvaror som är sur- respektive basgörande och hur vi bör tänka vad gäller våra måltider.

 

Måltid och diskussion 

Efter föreläsningen vidtog som vanligt en trevlig måltid med diskussioner om ämnet för dagen.