Adventkyrkan

Göteborgs Adventkyrka

Menu

9 mars 2020 - Hälsofördelar med att fasta

Fasta kan leda till oanade hälsoeffekter i våra kroppar. Föryngring, större energi, nyskapande av celler (inte minst i hjärnan), återvinning av död eller skadad vävnad och mycket, mycket mer.

Föreläsning - "Hälsofördelar med att fasta"

I föreläsningsdelen gick Bengt bland annat igenom

  1. -  olika typer av fasta
  2. - energiskapandet i våra celler
  3. - vad händer i cellen när vi fastar
  4. - vilka hälsoeffekter uppnås när vi fastar

..

 

Måltid och diskussion 

Efter föreläsningen vidtog som vanligt en trevlig måltid med diskussioner om ämnet för dagen.