Adventkyrkan

Göteborgs Adventkyrka

Menu

Årsmötet, ännu inget datum spikat

Vid det extra styrelsemötet 12 augusti tittade styrelsen på när vi kan hålla det uppskjutna årsmötet. Styrelsen beslutade att i höst hålla ett separat årsmöte med ”årsmötesfrågor” och ett separat församlingsmöte med övriga ärenden. Styrelsen avvaktar till styrelsemötet den 26 aug 2020 för att fatta beslut om datum för årsmöte och ska då se på om vi kan vi ta ställning till att eventuellt hålla årsmöte sista söndagen i september. När kallelse och agenda kommer för årsmötet så pålyses det vid gudstjänster, publiceras på de interna sidorna på församlingens hemsida och mejlas till dem som vi har mejladresser till. Information om att kallelse utgått och var agendan finns skall även sändas ut på Sms-listorna. Styrelsen beslutade också att vid styrelsemötet den 26 aug 2020 se över ifall vi kan också kan hålla ett församlingsmöte med övriga frågor ca en månad efter årsmötet