Adventkyrkan

Göteborgs Adventkyrka

Menu

För medlemmar: Protokoll och tjänstgöringslista nu tillgängligt

Numera innehåller vår hemsida även information som specifikt riktar sig till dig som medlem i Göteborgs församling. Du hittar dessa via länk på förstasidan, under rubriken "Medlemssidor" (se inringat i rött i bilden). Bland den tillgängliga informationen hittar du:

  • Protokolll från styrelsemöten (från årsskiftet 2020 och framåt)
  • Aktuell tjänstgöringslista

 

Notera att du måste logga in som medlem för att komma åt sidorna.