Adventkyrkan

Göteborgs Adventkyrka

Menu

Göteborgs Adventkyrkans styrelse informerar: Val i församlingen

Val i församlingen försvåras då vi inte har fysiska möten i kyrkan. Traditionellt brukar vi ha en första läsning av namn och sedan, en sabbat senare, den andra läsningen och omröstning vid samma tillfälle.

Vi är nu i perioden då vi ska välja delegater till unionsmötet nästa sommar. Vi behöver genomföra val av delegater innan den 14 dec 2020.

Då vi sedan några veckor håller Zoom-gudstjänster har styrelsen beslutat

  • Att vi dels läser namnen på föreslagna delegater på Zoom-gudstjänsten den 5 dec 2020 samt att vi samma dag mejlar ut namnen till de ca 90 mejladresser vi har.
  • Att både via mejl och i Zoom-gudstjänsten pålysa att anmärkningar ska ha inkommit via mejl eller telefon till Georg Filippou senast på onsdag den 9 dec kl 12.00.
  • Att andra läsningen görs via mejl den 11 dec 2020 och muntligt på Zoom-gudstjänsten den 12 dec 2020.
  • Att omröstningen genomförs via handuppräckning på Zoom-gudstjänsten den 12 december 2020. (De som ringer in kan avge sin röst muntligt)

Har du frågor kring detta så svara på detta mejl eller ring.

Med vänlig hälsning

      \Georg Filippou 010-777 96 21 (sms fungerar inte på detta nr)