Adventkyrkan

Göteborgs Adventkyrka

Menu

Höstens Hemma-hos-sabbater

Första sabbaten i varje månad under hösten -21 så möts församlingen i mindre husgrupper som vi kallar hemma-hos-samlingar. (då finns inte vanlig bibeltimma eller gudstjänst i kyrkans lokaler.)

Varje grupp bestämmer var den möts och vilken tid. Vid samlingarna finns en social del med någon fråga eller enkel aktivitet där man lär känna varandra lite bättre. Sedan finns en mer andlig del med ett enkelt bibelsamtal som ofta ger bra samtal och diskussion. Varje grupp uppmuntras också till att hålla måltid med varandra. Samordnarna informerar om hur måltiden organiseras i gruppen. En träff håller på ca 3 timmar men efter en officiell avslutning är man är fri att lämna. Sedan kan de som vill tex ta en promenad eller liknande.

Vill du vara med på en hemma-hos-samling så kontakta oss på goteborg@adventist.se.
Både medlemmar och besökare är välkomna.