Bönemöte

Vi samlas i en grupp på tisdagar där vi sjunger, samtalar, tackar Gud och ber för olika böneämnen.
Ingång via Pusterviksgat. 11 (baksidan)
Anmäl dig till Past. Jan Johansson tel.0760-294907
TISDAGAR
18:00 - 19:00

Gudstjänst

Vi träffas varje Lördag kl 10:30 för Bibelstudium i smågrupper för vuxna, ungdomar,
tonåringar och barn. Efteråt samlas vi för gemensam Gudstjänst kl 11:30