Adventkyrkan

Göteborgs Adventkyrka

Menu

Om Oss

Om Oss

Adventistsamfundet logo

Adventkyrkan i Göteborg tillhör Sjundedags Adventistsamfundet, ett evangeliskt kristet trossamfund som finns i hela världen. Adventistsamfundet grundades officiellt den 21 maj 1863 i USA. Världsvitt har Adventistsamfundet ca 21 miljoner medlemmar, varav ca 2 800 medlemmar i Sverige fördelade på 36 församlingar. Ordet advent betyder ankomst och syftar till vår väntan på Jesu andra ankomst.

Några saker som utmärker oss:

Sabbaten
Adventister skiljer sig från andra kristna genom att de firar sabbaten på lördagen, den ursprungliga sjunde dagen i den Judisk-kristna almanackan.
 

Vuxendop
Adventkyrkan tillämpar vuxendop vilket även leder till medlemskap i församlingen. Dopet skall vara ett aktivt ställningstagande, en viljeyttring att ta emot Guds frälsning, vilket utesluter dop av spädbarn.
 

Hälsa
Betoningen på betydelsen av den kroppsliga hälsan har varit kännetecknande för samfundet sedan det bildades, och det driver drygt 170 sjukhus och hälsocenter runt om i världen.
 

Mer information hittar ni om oss på Svenska Adventistsamfundets hemsida eller på vår internationella hemsida.

 

Adventistsamfundet logo

Vår tro

Vår tro

Adventisternas tro är tänkt att genomsyra hela livet. Denna tro bygger på Bibelord som målar en övertygande bild av Gud. Här kan du utforska, uppleva och lära känna En som längtar efter att göra oss hela.

Läs mer